Y2 mast

Photo Credit: Google Street View (2017)

Y2 masten er ca. 23 meter høj, ca. 13 meter bred og udformet som et rør i stål. Masten bærer 2 stk. 400 kV luftledninger, der går langs den jyske højderyg fra Aabenraa til Viborg.
En gennemsnitlig årsmiddelstrøm for denne type anlæg er 400 Ampere.

Kurven nedenunder angiver magnetfeltet 1 meter over jorden. Beregningerne er baseret på årsmiddelstrøm og indeholder ikke bidrag fra jordtråd. Alle diagrammer for mastetyper er så vidt muligt i samme skala på samme spændingsniveau.