Magnetfeltudvalget blev oprettet i 1988 af den danske elbranche. Vores hovedopgaver var og er fortsat – på branchens vegne – at medvirke til at afklare om magnetfelter udgør en sundhedsrisiko, samt at formidle viden og indgå i dialog, således at alle interessenter kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Det gøres konkret ved at følge og støtte forskningen i magnetfelter og sundhedsrisici samt at videreformidle den indhøstede viden til elselskaberne, offentligheden og andre interesserede. Magnetfeltudvalget indgår løbende i dialog med myndigheder og andre interessenter om, hvilke konsekvenser, der skal drages af den indhøstede viden.

Udvalget er et brancheudvalg og dets medlemmer er repræsentanter for systemansvar, produktion, transmission og distribution.

Magnetfeltudvalget er overordnet set forankret i et samarbejde mellem Energinet og Dansk Energi, med medlemmer fra netselskaberne/distributionselskaberne. Medlemmerne bidrager til opgaverne med deres egne ressourcer og arbejdsindsats. I dag består Magnetfeltudvalget af følgende medlemmer:

Energinet:                    Vibeke Hørlyck, Bolette Helms Skieller og Jan Havsager (formand)
Dansk Energi:             Peter Kjær Hansen
Cerius Radius:            Søren Pedersen
Netselskabet N1:        Poul-Erik Skødt Bork

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

magnetfelt@energinet.dk