Magnetfeltudvalget blev oprettet i 1988 af den danske elbranche. Vores hovedopgaver var og er fortsat – på branchens vegne – at medvirke til at afklare om magnetfelter udgør en sundhedsrisiko, samt at formidle viden og indgå i dialog, således at alle interessenter kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Det gøres konkret ved at følge og støtte forskningen i magnetfelter og sundhedsrisici samt at videreformidle den indhøstede viden til elselskaberne, offentligheden og andre interesserede. Magnetfeltudvalget indgår løbende i dialog med myndigheder og andre interessenter om, hvilke konsekvenser, der skal drages af den indhøstede viden.

Udvalget er et brancheudvalg og dets medlemmer er repræsentanter for elsystemansvar, elproduktion, eltransmission og eldistribution. Magnetfeltudvalget er overordnet set forankret i et samarbejde mellem Energinet og Green Power Denmark, med repræsentanter fra netselskaberne/distributionselskaberne. Medlemmerne bidrager til opgaverne med deres egne ressourcer og arbejdsindsats.

 

Magnetfeltudvalget består af følgende medlemmer:

Energinet  |  Tlf:  +45 7010 2244   |  link til Energinets hjemmeside

Jan Havsager (formand)

Aino Hvam

Bolette Helms Skieller

Green Power Denmark  |  Tlf:  +45 35 300 400   |  link til Green Power Denmarks hjemmeside

Martin Koed Kyhl

N1 A/S |  Tlf:  +45 7023 0043   |  link til N1's hjemmeside

Poul-Erik Skødt Bork

Nexel  |  Tlf:  +45 7020 3344   |  link til Nexels hjemmeside

Søren Pedersen

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

magnetfelt@energinet.dk