Magnetfelter og Sundhedsrisici

Næsten 40 års forskning har givet megen viden om magnetfelter og sundhedsrisici. Men der er stadig spørgsmål, som forskerne ikke har fundet et entydigt svar på.

Vi ved, at der kan være akutte sundhedsskadelige virkninger af meget kraftige magnetiske felter. Det er typisk fra kraftige industrielle maskiner, elektriske svejseanlæg, og store transformere (flere tusinde mikrotesla). Disse felter er meget større end dem, vi møder ved elforsyningsanlæg. Der findes  grænseværdier, som skal beskytte mennesker mod den slags sundhedsskader.

Lang tids eksponering for relativt små felter er et andet område, der har optaget forskningen. Det er særligt om eksponering af bopæl meget tæt på højspændingsanlæg kan være årsag til børneleukæmi, der har haft forskernes fokus. Der er ikke noget, der tyder på en øget risiko for andre sygdomme, hverken for børn eller for voksne.

En stor del af forskningsprojekterne har handlet om magnetfelter og kræft, men også en lang række andre sygdomme er undersøgt. For flere sygdomme kan man i dag afvise en risiko. Der er heller ikke noget, der tyder på, at der skulle være en sundhedsrisiko forbundet med de elektriske felter, som vi træffer ved elforsyningsanlæg og dagligdagens apparater.

Forskernes metoder

Når forskerne skal undersøge om der er sammenhæng mellem en sygdom og en påvirkning, så bruger de følgende grundlæggende metoder:

  • Befolkningsstatistiske (epidemiologiske) analyser, hvor man undersøger om der er en statistiske sammenhæng mellem en påvirkning og en efterfølgende sygdom. En statistisk sammenhæng er ikke det samme som en årsagssammenhæng. Der er usikkerheder ved statistik, især når man skal mange år tilbage i tiden, og når det handler om små tal.
  • Case-Control undersøgelser, hvor man ser på sygdomstilfælde (cases) og sammenligner med en gruppe kontrolpersoner, der ikke har pågældende sygdom. Der sammenlignes påvirkninger og eksponeringer i de to grupper.
  • Biologisk forskning i laboratorier med undersøgelser på væv og celler.
  • Teoretisk forskning, hvor man opsætter teorier for hvordan og med hvilken mekanisme, elektromagnetiske felter kan forårsage en specifik sygdom

Magnetfelter fra højspændingsanlæg - viden om virkning på mennesker

I et seminar afholdt af COWI i marts 2018 blev emnet magnetfelter og virkning på mennesker drøftet. Deltagerne repræsenterede Banedanmark, el-netselskaberne, Dansk Energi, realkreditinstitutter, ejendomsmæglere m.fl. Formålet med seminaret var at give deltagerne indsigt i forskningen vedrørende eksponering for magnetfelter fra elanlæg og påvirkning af menneskers sundhed. En kort opsamling fra seminaret kan læses her. COWI har udarbejdet et notat om den nyeste viden om magnetfelter fra højspændingsanlæg og virkning på mennesker. Notatet er fra december 2017 og kan findes her.