Hvordan afgøres om en påvirkning er årsag til en sygdom?

Når forskerne skal afgøre om en påvirkning er årsag til en sygdom, så skal de oftest bruge flere forskellige metoder for at være sikre på om der er en årsagssammenhæng.

Det internationale kræftforskningsagentur IARC, som vurderer på om forskellige påvirkninger er kræftfremkaldende, benytter et klassificeringskema, hvor alle tre metoder tages med i vurderingen.

IARC's hjemmeside: Kriterier for vurdering af kræftrisiko

Epidemiologi (store statistiske befolkningsundersøgelser)

Forskerne kan undersøge om store grupper af mennesker, der fx over en lang tidsperiode har boet nær højspændingsledninger, rent statistisk har større kræfthyppighed end andre. Det kaldes epidemiologi. Det vil sige, at man i befolkningsstatistiske (epidemiologiske) analyser undersøger om der er en statistisk sammenhæng mellem en påvirkning og en efterfølgende sygdom. En statistisk sammenhæng er dog ikke det samme som en årsagssammenhæng. Der er usikkerheder ved statistik, især når man skal mange år tilbage i tiden, og når det handler om små tal.

Epidemiologien kan give et godt fingerpeg om en mulig sammenhæng, men den kan sjældent stå alene. Det er meget svært at arbejde med data, der måske går 25 år tilbage i tiden. Der kan være skævheder i den måde, deltagerne er udvalgt på, og det kan være svært at sige, hvad de ellers har været udsat for.

Måske er det en anden påvirkning, som de undersøgte har til fælles, der er årsag, hvis man ser en statistisk sammenhæng. Desuden er det en nødvendighed for alle statistiske undersøgelser, at der skal være deltagere nok, for at resultatet kan sige noget rimeligt sikkert. Det kan være vanskeligt, når der er tale om sygdomme, som kun rammer relativt få og påvirkninger, der ikke er særligt almindelige.

Forsøg med celler og dyr

Begge dele kan være gode til at eftervise, om et epidemiologisk resultat er tegn på, at en påvirkning er årsag til en sygdom. Eller de kan anvendes, hvis man har en teori om, at en eller anden bestemt mekanisme udløser medvirker til en given sygdom. Så kan forskerne udføre forsøg med fx magnetfelter under kontrollerede forhold, hvor de så vidt muligt udelukker andre forstyrrende påvirkninger.

Et enkelt forsøg er dog aldrig nok. Videnskaben kræver, at forsøgene kan gentages med samme resultat i et andet laboratorium. Det kan desuden være meget vanskeligt at vurdere, om resultater fra dyr også gælder for mennesker.

Teoretisk forskning

Her forsøger man at opsætte teorier for, hvordan en given påvirkning fx elektromagnetiske felter kan forårsage en specifik sygdom.