Statiske felter vurderes ikke at være sundhedsskadelige

Statiske magnetfelter er i almindelighed ikke mistænkt for at skade mennesker. Jordens magnetfelt er også et statisk felt. Det ligger i gennemsnit på ca 50 µT på vores breddegrader, men varierer geografisk.  Magnetfeltet fra jævnstrømskabler og -luftledninger er langt under denne værdi. Andre statiske felter er dem vi kender fra permanente magneter, fx magnetlåse til tasker, køleskabsmagneter, og magnetisk legetøj,som helt tæt på og lokalt kan være årsag til statiske magnetfelter på omkring 500 µT.

Mennesker har altid har været omgivet af Jordens magnetfelt, og statiske felter som man møder i dagligdagen vurderes derfor ikke at være sundhedsskadelige. Det Internationale Kræftforskningsinstitut IARC (2002) vurderer statiske felter som "ikke klassificerbare" i relation til kræft.  Du kan læse mere om statiske felter på WHO's hjemmeside her

Relativt store statiske felter kan dog forstyrre forskelligt udstyr med magnetisk følsomme dele og kompasser. De kan muligvis også forstyrre insekter og dyr, som navigerer efter jordens magnetfelt.

Statiske felter i arbejdsmiljøet 

I arbejdsmiljøet vil store statiske felter opstå omkring MRI-scannere på hospitaler eller ved store jævnstrømsanlæg.  Medarbejderes adgang til disse anlæg reguleres. Akutte påvirkninger når man bevæger sig i et statisk felt af en vis størrelse kan være kvalme og svimmelhed. En dansk "bekendtgørelse om eksponering for elektromagnetiske felter i forbindelse med arbejdet" (2016) beskriver retningslinjerne på dette område.