Gennem de seneste 40 år er der gennemført et stort antal undersøgelser af magnetfelter og sundhedsrisici.

Én undersøgelse eller få undersøgelser alene kan ikke afklare spørgsmålet om magnetfelter og sundhedsrisiko. At det kan være så vanskeligt skyldes blandt andet, at statistiske undersøgelser skal gå langt tilbage i tiden for at få data nok, hvilket i sig selv giver usikkerheder. Men det skyldes også, at der i de nationale undersøgelser arbejdes med relativt små tal. Der er med fx børneleukæmi tale om en relativt sjælden sygdom, og der er relativt få, der er udsat for relativt store magnetfelter.

For forsøg med dyr og celler gælder det, at de altid skal kunne gentages i andre laboratorier med samme resultat, for at man kan være rimeligt sikker på resultatet. Det har ikke kunnet lade sig gøre.

Nationale og internationale eksperter og myndigheder har i perioden givet deres vurderinger af forskningen. Fra et dansk perspektiv er de mest autoritære afgivet af Sundhedsministeriet (1993), IARC (2001) og WHO (2007)

Vurdering fra WHO

Gennem årene har rigtigt mange nationale myndigheder og internationale organisationer derfor med mellemrum gjort status over den samlede mængde af forskningsresultater. Den mest autoritative internationale vurdering af magnetfelter og sundhedsrisici kommer fra Verdenssundhedsorganisationen WHO (2007). Vurderingen bygger på over 10 års arbejde, hvor internationalt anerkendte forskere har gennemgået den eksisterende forskning og suppleret med nye undersøgelser.

WHO mener ikke, at forskningsresultaterne for børneleukæmi kan begrunde egentlige grænseværdier for magnetfelter, men vurderer, at en forsigtighedsstrategi kan være berettiget.

Den danske sundhedsstyrelse har på den baggrund ikke fundet anledning til at ændre på den danske forsigtighedstilgang, som blev anbefalet allerede i 1993.

Ny viden

Der bliver fortsat udført studier af sundhedsrisici i forhold til magnetfelter. Idag har man kendskab til flere lidelser, herunder kræfttilfælde hos voksne, hvor der ikke er noget, der tyder på en sammenhæng med magnetfelter. Samtidig kan man i dag afvise nogle af de tidlige teorier om, hvad det skulle være for en biologisk mekanisme, der skulle gøre, at magnetfelter forårsager fx kræft.

De væsentligste spørgsmål er koncentreret omkring børneleukæmi. De sigter mod at afdække, om magnetfelter kan være årsag til den statistiske sammenhæng med børneleukæmi, som nogle  undersøgelser har vist, eller om det er en anden faktor, der er årsag. Nyere befolkningsstatistiske undersøgelser kan ikke genfinde tidligere resultater.