Om Magnetfelter

"Om magnetfelter" er udgivet af Magnetfeltudvalget siden 1990 med efterfølgende revisioner – senest i 2023. Brochuren forklarer, hvad magnetfelter er og giver et kort indblik i, hvad vi idag ved om magnetfelter og sundhedsrisici. Den ridser kort op, hvad danske myndigheder og internationale organisationer siger om sagen. Desuden anviser den et antal kilder, hvor man selv kan søge mere viden.

Vejledning: Forvaltning af forsigtighedsprincip ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling

Denne vejledning henvender sig til netejere, kommuner og andre planlægger. Den giver gode råd om, hvordan det danske forsigtighedsprincip kan forvaltes, både når man bygger nye ledninger, og når man bygger boliger eller børneinstitutioner. Vejledningen er udarbejdet af Magnetfeltudvalget i samarbejde med Kommunernes Landsforening. 3. udgave 2013.

Katalog: Magnetfelternes størrelse ved forskellige typer højspændingsanlæg

Kataloget angiver feltstørrelser ved forskellige typer af højspændingsanlæg. Det kan anvendes ved brug af Vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet. Feltstørrelserne er angivet i mikrotesla som årsmiddelværdier. Kataloget er udgivet af Magnetfeltudvalget i 2013.

Man kan med fordel også finde information om magnetfelternes størrelse ved forskellige typer af højspændingsanlæg her.

 

Faktaark om konklusionerne fra WHO (dansk oversættelse)

WHO udgav i 2007 et faktaark om konklusionerne i det store projekt om magnetfelter fra elforsyningsanlæg i forhold til sundhed. Faktaarket blev udgivet på engelsk og Magnetfeltudvalget har derfor fået udarbejdet en oversættelse til dansk.

 

Teknisk håndbog om magnetiske og elektriske felter (2011)

Teknisk håndbog er udgivet af Magnetfeltudvalget i 1992 og derefter lettere revideret i 2011.

Notat: Magnetfelter fra højspændingsanlæg - Viden om virkning på mennesker (2017)

Notat fra Cowi som sammenfatter viden fra såvel danske undersøgelser som internationale rapporter og videnskabelige artikler om biologiske effekter efter eksponering for elektriske og magnetiske felter i det ekstremt lavfrekvente område (50/60 Hz).