Der findes kendte akutte virkninger af magnetfelter, men forskningen har ikke påvist langtidsvirkninger.

 Udfra forsøg og beregninger ved forskerne, at meget store felter kan forstyrre de signaler, som sendes gennem centralnervesystemet. Det kalder man kendte akutte virkninger. De felter, der skal til, er meget større end dem, vi normalt møder ved elforsyningsanlæg (større end 1000 µT). Virkningerne kan spænde fra en let, forbigående flimren for øjnene til alvorlige forstyrrelser af hjerterytmen, det sidste kun ved ekstremt store felter. At virkningen er akut betyder, at den indtræder næsten øjeblikkeligt, når man udsættes for felterne. I mange tilfælde er virkningen forbigående, men ved ekstremt store felter kan der opstå varige skader.