Elnettet i Danmark er opdelt i transmissionsnet og distributionsnet.

Transmissionsnettet er anlæg på 100 kV og derover, og kan beskrives som "strømmens motorveje".

Transmissionsnettet ejes af Energinet. Du kan se et oversigtskort over transmissionettet her: link

 

Distributionsnettet er alle anlæg under 100 kV og kan tilsvarende beskrives som "landeveje og stikveje for strømmen".

Som elforbruger er du tilsluttet distributionsnettet. Distributionsnettet er koblet op på transmissionsnettet, der leder strømmen rundt mellem landsdelene.

Distributionsnettet ejes af de lokale netselskaber. Du kan se et kort over netselskabernes områder og finde netselskabet på din adresse her: link.