Jordens magnetfelt og magnetfelter fra jævnstrøm er statiske felter. De skifter ikke retning. Felter fra elforsyningens vekselstrøm skifter retning 50 gange i sekundet ligesom strømmen.

Magnetfelter fra elforsyningsanlæg skifter i Danmark retning frem og tilbage igen 50 gange i sekundet. Vi siger, at felterne har en frekvens på 50 Hz (Hertz) eller 50 svingninger pr. sekund. Det er samme frekvens som den vekselstrøm, der skaber felterne.

Jordklodens magnetfelt er statisk

Jordkloden har også et magnetfelt. Det er et statisk magnetfelt, dvs. et felt, der ikke skifter retning. Det har frekvensen  0 Hz. Det er det, der gør, at vi kan bestemme nord og syd ved hjælp af et kompas. Jordens magnetfelt varierer en mellem 35 og 70 µT afhængigt af  hvor på kloden, vi befinder os. På vore breddegrader er det ca. 50 µT.

Der er statiske felter ved jævnstrøm

Menneskeskabte statiske felter optræder overalt, hvor vi bruger jævnstrøm. Ledninger, kabler og apparater, der drives med jævnstrøm har derfor et statisk magnetfelt.

Omkring de store jævnstrømskabler som fx søkablerne, der forbinder Danmark med Norge, Sverige og Tyskland, kan der være felter i samme størrelsesorden som Jordens magnetfelt eller lidt større tæt ved kablerne. Det samme gælder ved de kabler, der forbinder søkablerne med omformerstationer på land. Helt tæt ved hegnet omkring omformerstationerne vil der være statiske felter fra jævnstrømsdelen og 50 Hz felter fra vekselstrømsdelen.

Felter i industri og sundhedssektor

De største statiske felter kan findes omkring fx smelteovne på aluminiumsværker, omkring særlige svejseanlæg og omkring medicinsk udstyr som fx MR-scannere. I industrien kan de statiske felter være mere end 1000 gange større end Jordens magnetfelt. Omkring scannere til kliniske undersøgelser kan felterne være op til mellem 0,2 og 3 T (Tesla). 3 T er det samme som 3.000.000 µT.