Køb/Salg af bolig nær elanlæg

Hvis du skal købe eller sælge hus i nærheden af højspændingsanlæg og har/får spørgsmål om det er sundhedsskadeligt at bo i nærheden af højspændingsanlægget, kan informationen på denne side hjælpe i en køb/salg situation.

Magnetfelter fra højspændingsanlæg er sandsynligvis ufarlige
Man har i mange år forsket i om magnetfelterne fra elforsyningsanlæg kan være skadelige og give sygdomme. Efter 40 års forskning kan man ikke påvise en sundhedsrisiko for voksne med bolig nær højspændingsanlæg. Nogle befolkningsundersøgelser rejste dog spørgsmålet om, magnetfelter kunne være årsag til børneleukæmi. Der er stadig meget stor usikkerhed om årsagssammenhængen mellem magnetfelter og leukæmi, idet eksperimentel forskning ikke understøtter  de resultater, som nogle befolkningsstatistiske undersøgelser har fundet. Det vil sige, at man i 40 år har forsøgt at afklare om elektromagnetiske felter kan øge risikoen for at udvikle kræft. Der er i dag ikke meget, der tyder på, at dette er tilfældet.

På Kræftens Bekæmpelses hjemmeside om magnetfelter står der:  "elektromagnetiske felter er sandsynligvis ufarlige"https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/aarsager-til-kraeft/veldokumenteret-aarsag/straaling/aarssager-elektromagnetiske-felter/

Forsigtighedsprincippet gælder ikke ved køb og salg af boliger
Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke særlige tiltag for eksisterende boliger eller børneinstitutioner nær eksisterende højspændingsanlæg. Det er der ikke videnskabelig baggrund for.

Sundhedsstyrelsens forsigtighedsprincip er en anbefaling kun ved nybyggeri af boliger eller børneinstitutioner tæt på højspændingsanlæg. Den danske forsigtighedstilgang skal altså ikke tages i betragtning ved køb eller salg af boliger.

Køb af en bolig, der ligger nær et eksisterende højspændingsanlæg, er derfor en personlig beslutning.