Energibranchens Magnetfeltudvalg har sammen med Kommunernes Landsforening udarbejdet en vejledning i forvaltning af forsigtighedsprincippet ved miljøscreening, planlægning og byggesagsbehandling.

Vejledningen handler om, hvordan sundhedsmyndighedernes forsigtighedsprincip for nærhed mellem boliger / børneinstitutioner og højspændingsanlæg kan forvaltes i dagligdagen.

 

 

Har du planer om byggeri tæt på eksisterende højspændingsanlæg, skal du kontakte selskabet, der ejer ledningerne:

Du kan finde mere information og kontaktoplysninger her: https://magnetfeltudvalget.dk/identifikation-af-anlaeg/hvem-ejer-el-anlaegget/