Man kan måle hvor store magnetfelter, der er på et givet sted. Magnetfelterne kan stamme fra forskellige kilder.

Måleapparat

Når man skal måle magnetfelter, så anvender man som regel et måleinstrument, der indeholder en eller flere spoler af kobbertråd. Magnetfelter fra elforsyning skifter retning 50 gange frem og tilbage igen hvert sekund. Når et magnetfelt bevæger sig i forhold til en spole af kobbertråd, så skabes der en elektrisk strøm i spolens vindinger. Det er i princippet det samme, som sker i en generator.

Hvor stærk en strøm, der skabes i spolernes vindinger, afhænger af magnetfeltets styrke. I måleapparatet sørger elektronikken for at oversætte den strøm, der skabes i spolen til et mål for magnetfeltets størrelse. Oftest måler man magnetfelter fra elforsyningen i mikrotesla (µT).

Forskellige kilder til felter

Tæt på fx højspændingsledninger vil hovedparten af det målte felt stamme fra ledningen. Tæt på apparater i huset kan størstedelen af feltet stamme fra apparatet. Felterne aftager dog hurtigt med afstanden. I en afstand på ca. 1 m fra de almindeligste apparater, vil man sjældent kunne skelne felter fra apparatet fra det almindelige baggrundsfelt i hjemmet.

Lige meget om der er højspændingsledninger i nærheden af huset, vil der altid være et vist baggrundsfelt i huset, som stammer fra husets almindelige installationer, hvis ikke alt er afbrudt. Størrelsen af baggrundsfeltet kan være ganske forskellig fra bolig til bolig, men som regel er det ganske lille.