Magnetfelter i hjemmet kan både stamme fra husets egne installationer, apparater i hjemmet og højspændingsledninger nær ved boligen. Kun i få hjem er der felter større end 0,2 eller 0,4 mikrotesla.

En nyere engelsk undersøgelse har vist, at i langt størstedelen af boligerne i en række lande er der magnetfelter, som er mindre end 0,4 µT. Fx er der kun i ca. 1,5% af husene i England felter, der i gennemsnit er større end 0,2 µT og i 0,4 % af husene er felterne større end 0,4 µT.

Eksempler fra den engelske undersøgelse:

Flere kilder til felter

Den engelske undersøgelse, som WHO citerer, viste også, at kun i omkring halvdelen af husene, hvor felterne større end 0,4 µT i gennemsnit, skyldes det højspændingsledninger. I resten skyldes det sandsynligvis distributionsledninger eller husets egne installationer. Dette kan der være dog også være forskelle på fra land til land. Fx kan der være forskellige traditioner for, hvordan og hvor man bygger højspændingsledninger og konstruerer distributionsanlæg eller forskellige måder at indrette husinstallationer på. I nogle lande vil det fx også være mere almindeligt at have elvarme i husets gulve eller at bruge elektriske varmetæpper og andre elektriske apparater end i andre lande.

Tæt på de almindelige maskiner og apparater i hjemmet kan felterne være flere hundrede mikrotesla. Men de aftager som regel meget hurtigt med afstanden, og der kan være stor forskel på hvor lang tid, vi har apparaterne i brug.

Felter i Danmark

På baggrund af den danske børnecancerundersøgelse fra 1993 vurderede forskerne bag undersøgelsen, at omkring 0,06 % af danske børn mellem 0 og 15 år i hjemmet var udsat for felter fra højspændingsledninger større end 0,4 µT.

En undersøgelse fra Arbejdsmiljøinstituttet vurderede i 1993 (Skotte, 1993), at danskere, der boede nær højspændingsledninger i gennemsnit var udsat for 0,29 µT, mens de der ikke havde en ledning i nærheden var udsat for felter gennemsnitligt mellem 0,04 og 0,07 µT. Der var dog spredning inden for begge grupper og 0,1 µT i gennemsnit forekom fx i begge grupper. Felter på arbejdspladsen er som regel større end i hjemmet afhængigt af, hvilke elforbrugende apparater og maskiner, der er på arbejdspladsen