Der er stor forskel på størrelsen af magnetfelter fra forskellige apparater, som vi bruger i dagligdagen. Nogle kan være større en 100 mikrotesla. Felterne aftager dog hurtigt med afstanden.

Felterne fra forskellige apparater kan variere meget. Størrelsen afhænger både af hvor meget strøm, der går i apparatet og af apparatets konstruktion. Felterne kan være meget store tæt på apparatet, men aftager som regel meget hurtigt med afstanden. På blot 1 m's afstand vil de ofte være mindre end det felt, der i øvrigt er i boligen.

Generelt kan man ofte sige, at nyere apparater giver mindre felter end gamle apparater, da de nye apparater ofte er mere kompakte og mindre strømforbrugende af ældre apparater. Det gælder dog ikke altid. Hvor lang tid og i hvilken afstand, vi bruger apparaterne, kan der også være stor forskel på.