D11 mast

D11 masten er en gittermast, der er ca. 42 meter høj og ca. 26 meter bred. Masten findes i hele jylland.
Masten bærer 2 stk. 400 kV systemer.

En gennemsnitlig årsmiddelstrøm for denne type anlæg er 400 Ampere.

Kurven nedenunder angiver magnetfeltet 1 meter over jorden. Beregningerne er baseret på årsmiddelstrøm og indeholder ikke bidrag fra jordtråd. Alle diagrammer for mastetyper er så vidt muligt i samme skala på samme spændingsniveau.