50/60 kV mast med 2 systemer

Billedet ovenfor er et eksempel på en 60 kV mast af stål, der er ca. 23 meter høj. Masten bærer 2 stk. 60 kV luftledninger, og findes især i Jylland.
En gennemsnitlig årsmiddelstrøm for denne type anlæg er 50 Ampere.
Afhængigt af hvordan de 2 systemers faser er opsat på masten på det konkrete anlæg, vil magnetfeltets størrelse være forskelligt, angivet ved en orange og blå kurve.

Kurven nedenunder angiver magnetfeltet 1 meter over jorden. Beregningerne er baseret på årsmiddelstrøm og indeholder ikke bidrag fra jordtråd. Alle diagrammer for mastetyper er så vidt muligt i samme skala på samme spændingsniveau.