D400A mast

D400A masten bærer to 400 kV systemer. Masten er ca. 53 meter høj og ca. 17 meter bred.
Masten findes mange steder på Sjælland.

Magnetfeltkurven er beregnet med udgangspunkt i 400 amperes belastning af de to systemer.

Kurven angiver magnetfeltet 1 meter over jorden. Beregningerne er baseret på årsmiddelstrøm og indeholder ikke bidrag fra jordtråd. Alle diagrammer for mastetyper er så vidt muligt i samme skala på samme spændingsniveau.