D35 mast

Photo Credit: Google Street View (2018)

D35-masten er en gittermast, der er ca. 42 meter høj og ca. 26 meter bred. Masten anvendes i hele Jylland.

Der hænger typisk ét 400 kV system på den højre side af masten og to 150 kV systemer på den venstre side af masten.
Magnetfeltkurven er beregnet for denne konfiguration. Kurven er lettere asymmetrisk fordi systemerne på hver side af masten er forskellige. Der tages udgangspunkt i en gennemsnitsbelastning på 300 ampere i 150 kV systemerne og 400 ampere i 400 kV systemet.

Kurven nedenunder angiver magnetfeltet 1 meter over jorden. Beregningerne er baseret på årsmiddelstrøm, og indeholder ikke bidrag fra jordtråd. Alle diagrammer er så vidt muligt i samme skala, på samme spændingsniveau.