S.6 mast

Photo Credit: Google Street View (2017)

S6 masten bærer to 150 kV systemer og er ca. 27 meter høj.

Denne mastetype er almindeligt anvendt på Fyn og i Jylland.

En gennemsnitlig årsmiddelstrøm for denne type anlæg er 300 Ampere.
Afhængigt af hvordan de to systemers faser er opsat på masten på det konkrete anlæg, vil magnetfeltets størrelse være forskelligt, angivet ved en orange og blå kurve.

Kurveerne nedenunder angiver magnetfeltet 1 meter over jorden. Beregningerne er baseret på årsmiddelstrøm på 300 ampere og indeholder ikke bidrag fra jordtråd. Alle diagrammer for mastetyper er så vidt muligt i samme skala på samme spændingsniveau.