Y.4 mast

Photo Credit: Google Street View (2010)

Y.4 masten bærer ét 400 kV system. Masten er en gittermast, der er ca. 40 meter høj og ca. 17 meter bred.
Nogle steder ser man to parallelle luftledninger, der hver har ét 400 kV system ophængt på en Y.4 mast.
Masterne ses på Fyn og i Sønderjylland.

Kurven, herunder, angiver magnetfeltet 1 meter over jorden. Beregningerne er baseret på årsmiddelstrøm, og indeholder ikke bidrag fra jordtråd. Alle diagrammer for mastetyper er så vidt mulige i samme skala, på samme spændingsniveau.