Y2 mast

Photo Credit: Google Street View (2017)

Y2 masten bærer ét 150 kV system. Masten er en gittermast, der er 23 meter høj og 13 meter bred.
Masterne ses på Fyn og i Sønderjylland.

Kurven nedenunder angiver magnetfeltet 1 meter over jorden. Beregningerne er baseret på årsmiddelstrøm og indeholder ikke bidrag fra jordtråd. Alle diagrammer for mastetyper er så vidt muligt i samme skala på samme spændingsniveau.