B132 mast

Photo Credit: Google Street View (2009)

Ovenover ses en B132 mast, som bærer ét 132 kV-system. Denne mast er hyppigt anvendt på Sjælland, Lolland og Falster.

Masten er ca. 24 meter høj, og ca. 5 meter bred.

Magnetfeltet omkring masten er angivet på kurven herunder. Magnetfeltets størrelse afhænger af mængden af strøm, der løber i ledningerne og opbygningen af masten og ledningernes indbyrdes placering.
Kurven er beregnet ved 300 ampere og magnetfeltets størrelse er angivet ved 1 meter over terræn.