G1 mast

G1 masten er ca. 36 meter høj. Den findes kun på en strækning mellem Randers og Aalborg.
Den bærer ét system 400 kV luftledninger.

Magnetfeltkurven er baseret på en gennemsnitsbelastning på 400 ampere i 400 kV systemet.
Kurven angiver magnetfeltet 1 meter over jorden. Beregningerne er baseret på årsmiddelstrøm og indeholder ikke bidrag fra jordtråd. Alle diagrammer for mastetyper er så vidt muligt i samme skala på samme spændingsniveau.