K15 Mast

K15-masten er ca 46 meter høj og ca. 15 meter bred. Den bærer øverst ét 400 kV system og på nederste tværbom ét system på 150 kV. Masten ses i Østjylland og Sønderjylland

Magnetfeltkurven er baseret på en gennemsnitsbelastning på 400 ampere i 400 kV systemet og 300 ampere i 150 kV systemet.

Kurven angiver magnetfeltet 1 meter over jorden. Beregningerne er baseret på årsmiddelstrøm og indeholder ikke bidrag fra jordtråd. Alle diagrammer for mastetyper er så vidt muligt i samme skala på samme spændingsniveau.