50/60 kV træmast

Billedet ovenfor er et eksempel på en 60 kV mast af træ, der bærer ét system. Masten er ca. 14 meter høj. Masten er meget udbredt i hele landet.
En gennemsnitlig årsmiddelstrøm for denne type anlæg er 50 Ampere.

Kurven nedenunder angiver magnetfeltet 1 meter over jorden. Beregningerne er baseret på årsmiddelstrøm og indeholder ikke bidrag fra jordtråd. Alle diagrammer for mastetyper er så vidt muligt i samme skala på samme spændingsniveau.